STAVEKO-TATRY, spol. s r.o.Spoločnosť STAVEKO-TATRY, spol. s r.o. bola založená v roku 1995.
Cieľavedomou činnosťou sme sa vyprofilovali na úzku špecializáciu zameranú na realizáciu priemyselných podláh.
Budovaním stabilného pracovného kolektívu, moderným strojným vybavením a zodpovedným prístupom majiteľov spoločnosti sa firma vypracovala medzi vedúce spoločnosti realizujúce priemyselné podlahy na Slovensku.
Spoločnosť doposiaľ zrealizovala viac ako 2 500 000 m2 podláh.

STAVEKO-TATRY, spol. s r.o.
Adresa: Teplická 34, 058 01 Poprad
E-mail: staveko@staveko.sk
Tel.: +421 52 7767159
Mobil: +421 905 646613 , +421 905 646 614
IČO: 31707092
DIČ: 2020516399
IČ DPH: SK2020516399
Registrácia :
Obchodný register okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka: 2298/P
Bankové spojenie :
IBAN: SK50 0900 0000 0004 9210 9300
BIC: GIBASKBX

STAVEKO-TATRY, spol. s r.o.
Teplická 34
05801 Poprad


Tel.: +421 52 7767159
Tel.: +421 905 646613
E-mail: staveko@staveko.sk